diversity & inclusion facilitator & advisor

Bliv certificeret specialist inden for diversitet, inklusion og anti-racisme. 

Uddannelsen hos Courage Institute er på lederniveau og er den første af sin slags i Skandinavien. Du får undervisning på masternivau i den nyeste forskning, stærke ledelsesredskaber, dybdegående kendskab til racisme og diskrimination, ligebehandling, menneskerettigheder, best practice samt hands on redskaber til at skabe inkluderende og antiundertrykkende arbejdsmiljøer og sikre mental sundhed på din arbejdsplads eller i din organisation.

Uddannelsen inddrager forskere og eksperter med den nyeste viden inden for Diversity & Inclusion, adfærdsøkonomi, antiracisme og psykisk arbejdsmiljø. Uanset om udfordringerne for ligeværd i din organisation er med køn, race, alder eller andre emner vil vores uddannelse excellere dine kompetencer til at imødegå dem.

Med uddannelsen opnår du kvalifikationer som er efterspurgte hos erhvervslivet, den offentlige sektor og uddannelsessektoren i Danmark såvel som internationalt, der ønsker at operationalisere de ambitiøse mangfoldighedspolitikker som i disse dage bliver vedtaget verden over. Uddannelsen er især relevant for ledere, projektledere, bestyrelsesmedlemmer og professionelle der arbejder områder hvor diversitet og inklusion er en faktor. 

Indhold og forløb

Moduler
Uddannelsen er bygget op omkring 4 moduler der sammenlagt løber over 8 måneder og er tilrettelagt så uddannelsen kan gennemføres sideløbende med normalt arbejde.

Hvert modul er 3 dage online eller fysisk i København fra fredag til søndag kl. 09-15.

Imellem modulerne indgår deltagerne på uddannelsen i supervisionsforløb der støtter dem i at anvende de nye kvalifikationer, værktøjer og metoder.

Mindfulness
Mindfulnesstræning er et gennemgående element på alle fire moduler. Mindfulness anvendes i arbejdet med egen bias, selvindsigt og bevidsthedstræning.

Certificering
Efter gennemført uddannelse og bestået eksamen udstedes en certificering som Diversity and Inclusion Facilitator & Mentor by Courage Institute.

Module 1

Forståelse af racisme og diskrimination

Opbygger strukturel og personlig viden om diskrimination, racisme og ligebehandling. Viden og evidens, strukturanalyser, at stille sig selv til rådighed og forståelse for egne begrænsninger.

Hold 2: 17-19 juni 2022 – tilmeld dig nyhedsbrevet for at holde dig opdateret. 
Hold 3:  nov 2022 – tilmeld dig nyhedsbrevet for at holde dig opdateret.

Module 2

Diskrimination i relation til erhvervsliv/samfund

Dybdeforståelse af diskrimination, racisme og ligebehandling i relation til arbejdsmiljø/arbejdsplads og samfund samt praksisopgaver.

Hold 2: 20-22 august 2022 – tilmeld dig nyhedsbrevet for at holde dig opdateret.
Hold 3: feb 2023 – tilmeld dig nyhedsbrevet for at holde dig opdateret.

Module 3

Ledelse, mangfoldighed og facilitering af processer

Inklusionsdesign, adfærdsøkonomi og adfærdspsykologi. Metodiske tilgange og løsningsmodeller i inklusionsarbejdet.

Hold 2:  18-20 oktober 2022 – tilmeld dig nyhedsbrevet for at holde dig opdateret.
Hold 3: april 2023 – tilmeld dig nyhedsbrevet for at holde dig opdateret.

Module 4

Praksis - og due diligence

Forankring af kompetencer og værktøjer. At skabe inklusive mindsets i processer på arbejdspladsen/organisationen samt personligt lederskab.

Hold 2: 20-22 januar 2023 – tilmeld dig nyhedsbrevet for at holde dig opdateret.
Hold 3: juni 2023 – tilmeld dig nyhedsbrevet for at holde dig opdateret.

Undervisningsted, pris og eksamen:

Tagensvej 85, C.
2200 København N

Undervisere:
Mira C. Skadegaard
Sally Khallash
Lone Overby Fjorback
Roger C. Matthisen

Oplægsholdere:
Hvert modul vil desuden have en gæsteoplægsholder med praksiserfaring på højeste niveau inden for uddannelsens områder.

Pris: 14.596 pr. modul ex. moms.
Prisen er inklusive materialer, forplejning og certificering.*

Sted: Online samt fysisk i København i løbet af 2021.

Undervisningssprog: Dansk/engelsk

Prøver og eksamen
I mellem hvert modul skal afleveres en skriftlig opgave. Efter 4. Modul skrives afsluttende opgave der også skal forsvares til mundtlig eksamen over for uddannelsesansvarlig samt ekstern censor.

Bedømmelse
Alle prøver, afsluttende opgave samt eksamen bedømmes kvalitativt med uddybende kommentarer samt bestået/ikke bestået.

*Tilmelding er bindende fra 60 dage før uddannelsesstart. Mellem 60-90 dage før uddannelsesstart kan deltagelse annulleres mod gebyr. Skriv til os på info@courageinstitute.dk 

Underviserne

Mira C. Skadegård

Mira har særligt fokus på køn, race, etnicitet, religion, klasse og seksualitet. Hun har skrevet omfattende om emnet og tillige en meget anvendt foredragsholder samt debattør i den offentlige debat. Mira har endvidere mange års erfaring som Senior Advisor i princip-baseret CSR-virksomhed, med speciale i anti diskrimination, ligestilling og ligebehandling. Mira er Ph.d., adjunkt og diskriminationsforsker på Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet, Kbh.

Sara Louise Muhr

Saras har særligt fokus på magt, kultur, køn, lederskab, fleksibelt arbejdsmarked og work-life balance. Saras forskning har også fokus på kritiske perspektiver på ledelsesindentitet og HRM specielt i relation til diversitet. Sara er ligeledes en meget anvendt foredragsholder og debattør i den offentlige debat. Sara er Ph.d. og professor ved Copenhagen Business School.

Sally Khallash

Sally arbejder med menneskelig adfærd og psykologi, beslutningsteori, og adfærdsdesign. Hun har arbejdet med diversity management, review processer, og incitamentsprogrammer i Danmark og udlandet. Sally er cand.scient.pol., har en master i adfærdsøkonomi fra Harvard Kennedy, været tilknyttet Oxford IMI, er PhD fellow i beslutningsteori og partner i Behavioural Strategy.

Aydin Soei

Aydin er specialist inden for i udsatte unge, medborgerskab, social mobilitet og risikofaktorer i forhold til kriminalitet. Han har forfattet fem bøger om etniske minoriteter og unge, heriblandt “Fædre”, “skyld” og “Forsoning.”  Ved siden af sit forfatterskab beskæftiger Aydin Soei sig med undersøgelser af risikoadfærd og holdninger til skole og uddannelse. Aydin er kandidat i Sociologi fra Københavns Universitet og har bl.a. modtaget Finn Nørgaard Foreningens Ildsjælepris og Nexø Prisen.

 

Thandi Allin Dyani

Thandi har mere end 15 års erfaring med diversitet- og inklusionsarbejde. Hun er specialiseret i ansvarligt lederskab, ligeværd, belonging og sociale forandring. Thandi er bachelor i internationale udviklingsstudier fra Roskilde Universitet, hun er kandidat fra CBS i politisk kommunikation og ledelse og så er hun certificeret Sustainable Business Change Manager. 

Lone Overby Fjorback

Lone er leder af forskningscenteret Dansk Center for Mindfulness ved Århus Universitet. Dansk Center for Mindfulness styrker mental sundhed og forebygger depression med videnskabelig dokumentation og social retfærdighed. Vi forsker i implementering af mindfulness- og compassion træning i skolen, virksomheder, organisationer, sundhedsvæsnet og forsvaret. Lone er lektor, ph.d., speciallæge i psykiatri og forfatter. Hun arbejder nationalt og internationalt med diversitet og retfærdighed.

Roger Courage Matthisen

Roger har mere end 16 års erfaring med undervisning, coaching og mentoring i interpersonel kommunikation, mangfoldighedsledelse, inklusion og anti-racisme. Roger er Direktør for Courage Institute og fhv. medlem af Folketinget. Lancerede den første anti-racistiske handlingsplan for et politisk parti i danmarkshistorien i maj 2019. Roger er uddannet MBSR-instruktør på masterniveau og er BA fra CBS i erhvervsøkonomi, kommunikation og engelsk og professionsbachelor fra Statens Teaterskole i skuespil, teaterhistorie og formidling.

Registration form

DKK ex. VAT

Nyhedsbrev

Følg med når vi tilbyder kurser, rabatter eller har ledige stillinger.