Kurser, uddannelse & Certificering

diversity & inclusion facilitator & advisor

Bliv certificeret specialist inden for diversitet, inklusion og anti-racisme. 

Courage Institute leverer kurser og uddannelse på lederniveau og vores certificering er den første af sin slags i Skandinavien. Du får undervisning på masternivau i den nyeste forskning, stærke ledelsesredskaber, dybdegående kendskab til racisme og diskrimination, ligebehandling, menneskerettigheder, best practice samt hands on redskaber til at skabe inkluderende og antiundertrykkende arbejdsmiljøer og sikre mental sundhed på din arbejdsplads eller i din organisation.

Alle kurser inddrager forskere og eksperter med den nyeste viden inden for Diversity & Inclusion, adfærdsøkonomi, antiracisme og psykisk arbejdsmiljø. Uanset om udfordringerne for ligeværd i din organisation er med køn, race, alder eller andre emner vil vores uddannelse excellere dine kompetencer til at imødegå dem.

Med kurser og uddannelsen fra Courage Institute opnår du kvalifikationer som er efterspurgte hos erhvervslivet, den offentlige sektor og uddannelsessektoren i Danmark såvel som internationalt, der ønsker at operationalisere de ambitiøse mangfoldighedspolitikker som i disse dage bliver vedtaget verden over. Uddannelsen er især relevant for ledere, projektledere, bestyrelsesmedlemmer og professionelle der arbejder områder hvor diversitet og inklusion er en faktor. 

Indhold og forløb

Moduler
Vores certificering er bygget op omkring 4 moduler. Kurserne er tilrettelagt, så de kan gennemføres sideløbende med normalt arbejde. Hvert modul kan gennemføres enkeltstående og du behøver ikke gennemføre alle fire.

Hvert modul er 2 dage online eller fysisk i København fra fredag til søndag kl. 09-15.

Imellem modulerne er det muligt at modtage løbende sparring.

Mindfulness
Mindfulnesstræning er et gennemgående element på alle fire moduler. Mindfulness anvendes i arbejdet med egen bias, selvindsigt og bevidsthedstræning.

Certificering
Efter du har gennemført de 4 moduler, kan du vælge at bestå vores eksamen og certificering som Diversity and Inclusion Facilitator & Advisor by Courage Institute.

Kursus 1

Introduktion til diversitet og inklusion

Hvad er diversitet & inklusion, ligebehandling og anti-racisme? Og hvordan kan vi bruge vores forståelse til at forme inkluderende mennesker og arbejdspladser? Første kursus tilbyder en introduktion til diversitet og inklusion. Her dykker vi ned i forskning og viden for at give et indblik i, hvordan sorte, brune, etniske minoriteter, LGBTQ+ personer, kvinder og handikappede figurerer som undertrykte grupper igennem historien. De samme grupper, som i dag ofte er mindre repræsenteret på arbejdspladserne og især i ledelser og bestyrelser. Lær, hvordan du begår sig med D&I-indsatser. Hvordan udvikler man stærkere relationer, et inkluderende miljø og tilhørskulturer? Hvordan handler du aktivt for at skabe stærkere inklusion i hverdagen? Og hvordan skaber du langsigtede løsninger for mere ligeværd, lige adgang og lige muligheder for alle? Disse spørgsmål tager vi hånd om på dette kursus, hvor vi arbejder med magtanalyser (equality, diversity, inclusion, equity & justice). Dette kursus er for alle, der gerne vil lære noget om diversitet og inklusion.

Forår: 17-18 juni 2022 – tilmeld dig nyhedsbrevet for at holde dig opdateret. 
Efterår:  nov 2022 – tilmeld dig nyhedsbrevet for at holde dig opdateret.

Kursus 2

Diversitet og inklusion - implementering og lederskab

Kurset giver dig værktøjer og redskaber til at kunne identificere, udvikle og implementere beslutninger og strategier inden for inklusion, diversitet og anti-racisme. Du opnår kompetencer til at kunne samarbejde om disse beslutningsprocesser med internt og eksternt, med bestyrelsen og topledelsen.  Dette kursus graver et spadestik dybere ned i viden om diskrimination, anti-racisme og ligebehandling. Her bliver du indført i den nyeste nationale og internationale forskning på området. Vi gennemgår den nuværende lovgivning på området i Danmark, heriblandt ligebehandlingsloven, samt udfolder begreber som ’allyship’. Dette kursus er for dig som arbejder inden for ledelse, HR, forpersoner, rekruttering, talentudvikling, team management, projektledelse, PR, marketing- og stakeholdermanagement, interessevaretagelse og lobbyisme m.v.

Sommer: 21-22 august 2022 – tilmeld dig nyhedsbrevet for at holde dig opdateret.
Vinter: feb 2023 – tilmeld dig nyhedsbrevet for at holde dig opdateret.

Modul 3

Personlig modstandsdygtighed og allyship

Dette kursus henvender sig primært til folk, der i forvejen arbejder anti-racisme, diversitet og inklusion. Med fokus på modstandsdygtighed og interessevaretagelse vil du få redskaber til at hjælpe  med at passe på dig selv, når du møder udfordringer i dit arbejdsliv og hvordan du skaber mere velvilje og allierede i din virksomhed, organisation eller i den offentlige debat. Kurset er derfor centreret omkring allyship og interessevaretagelse samt mindfulness og meditation som skærper koncentrationsevnen, og anvendes som stærke metoder til at rodfæste en selv. Vi beskæftiger os med behovet for et fundament af empati, medfølelse og forandring – personligt og professionelt.

Modulet vil også give hjælpe deltagerne værktøjer til at håndtere udfordringer fra mennesker, som er den del af majoriteten, og derfor måske ikke møder de samme udfordringer i deres hverdag. Dette kursus er for alle, og har et stærkt fokus på, hvordan du passer på dig selv, hvis du er en del af en minoritet i din dagligdag, om det er på arbejdspladsen eller privat.

Efterår:  21-22 oktober 2022 – tilmeld dig nyhedsbrevet for at holde dig opdateret.
Forår: april 2023 – tilmeld dig nyhedsbrevet for at holde dig opdateret.

Module 4

Strategisk ligestilling og interessevaretagelse

Dette er et kursus i strategisk ligestilling, hvor du får viden om indsatser og best practice i forhold til ligestilling inden for køn og etnicitet. Formålet er at skabe kønsbalancerede, mangfoldige og inkluderende organisationer. For at diversitet og inklusion kan blive effektive grundpiller i din organisation, skal de integreres i virksomhedskulturen igennem handlinger, designtænkning og holdningsarbejde. Oprettelsen af et succesfuldt inkluderende miljø kræver integration af mangfoldighed i politikker, processer og det bredere organisatoriske system. Vi gennemgår f.eks. hvorfor øremærket barsel til mænd fremmer kønsligestilling, og hvordan du strategisk prioriterer dine indsatser for størst mulig effekt. Dette kursus er for alle med interesse i at gøre en forskel på arbejdspladsen, og ligegyldigt hvor i organisationen du befinder dig, kan dette kursus give dig redskaber til forandring.

Forår: 20-21 januar 2023 – tilmeld dig nyhedsbrevet for at holde dig opdateret.
Sommer: juni 2023 – tilmeld dig nyhedsbrevet for at holde dig opdateret.

Undervisningsted, pris og eksamen:

Tagensvej 85, C.
2200 København N

Undervisere:
Mira C. Skadegaard
Sally Khallash
Lone Overby Fjorback
Roger C. Matthisen

Oplægsholdere:
Hvert modul vil desuden have en gæsteoplægsholder med praksiserfaring på højeste niveau inden for uddannelsens områder.

Pris: 5.490 pr. modul ex. moms.
Prisen er inklusive materialer, forplejning og certificering.*

Sted: Online samt fysisk i København i løbet af 2021.

Undervisningssprog: Dansk/engelsk

Prøver og certificering
Efter gennemførelsen af alle 4 moduler er det mulig at blive certificeret som Diversity & Inclusion Facilitator & Advisor by Courage Ingstitute. Til certificeringen skal der skrives en afsluttende opgave der også skal forsvares til mundtlig eksamen over for uddannelsesansvarlig samt ekstern censor.

Bedømmelse
Alle prøver, afsluttende opgave samt eksamen bedømmes kvalitativt med uddybende kommentarer samt bestået/ikke bestået.

*Tilmelding er bindende fra 60 dage før uddannelsesstart. Mellem 60-90 dage før uddannelsesstart kan deltagelse annulleres mod gebyr. Skriv til os på info@courageinstitute.dk. Ved tilmelding til alle 4 moduler gives 10% rabat. 

Underviserne

Mira C. Skadegård

Mira har særligt fokus på køn, race, etnicitet, religion, klasse og seksualitet. Hun har skrevet omfattende om emnet og tillige en meget anvendt foredragsholder samt debattør i den offentlige debat. Mira har endvidere mange års erfaring som Senior Advisor i princip-baseret CSR-virksomhed, med speciale i anti diskrimination, ligestilling og ligebehandling. Mira er Ph.d., adjunkt og diskriminationsforsker på Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet, Kbh.

Sara Louise Muhr

Saras har særligt fokus på magt, kultur, køn, lederskab, fleksibelt arbejdsmarked og work-life balance. Saras forskning har også fokus på kritiske perspektiver på ledelsesindentitet og HRM specielt i relation til diversitet. Sara er ligeledes en meget anvendt foredragsholder og debattør i den offentlige debat. Sara er Ph.d. og professor ved Copenhagen Business School.

Sally Khallash

Sally arbejder med menneskelig adfærd og psykologi, beslutningsteori, og adfærdsdesign. Hun har arbejdet med diversity management, review processer, og incitamentsprogrammer i Danmark og udlandet. Sally er cand.scient.pol., har en master i adfærdsøkonomi fra Harvard Kennedy, været tilknyttet Oxford IMI, er PhD fellow i beslutningsteori og partner i Behavioural Strategy.

Aydin Soei

Aydin er specialist inden for i udsatte unge, medborgerskab, social mobilitet og risikofaktorer i forhold til kriminalitet. Han har forfattet fem bøger om etniske minoriteter og unge, heriblandt “Fædre”, “skyld” og “Forsoning.”  Ved siden af sit forfatterskab beskæftiger Aydin Soei sig med undersøgelser af risikoadfærd og holdninger til skole og uddannelse. Aydin er kandidat i Sociologi fra Københavns Universitet og har bl.a. modtaget Finn Nørgaard Foreningens Ildsjælepris og Nexø Prisen.

 

Thandi Allin Dyani

Thandi har mere end 15 års erfaring med diversitet- og inklusionsarbejde. Hun er specialiseret i ansvarligt lederskab, ligeværd, belonging og sociale forandring. Thandi er bachelor i internationale udviklingsstudier fra Roskilde Universitet, hun er kandidat fra CBS i politisk kommunikation og ledelse og så er hun certificeret Sustainable Business Change Manager. 

Lone Overby Fjorback

Lone er leder af forskningscenteret Dansk Center for Mindfulness ved Århus Universitet. Dansk Center for Mindfulness styrker mental sundhed og forebygger depression med videnskabelig dokumentation og social retfærdighed. Vi forsker i implementering af mindfulness- og compassion træning i skolen, virksomheder, organisationer, sundhedsvæsnet og forsvaret. Lone er lektor, ph.d., speciallæge i psykiatri og forfatter. Hun arbejder nationalt og internationalt med diversitet og retfærdighed.

Roger Courage Matthisen

Roger har mere end 16 års erfaring med undervisning, coaching og mentoring i interpersonel kommunikation, mangfoldighedsledelse, inklusion og anti-racisme. Roger er Direktør for Courage Institute og fhv. medlem af Folketinget. Lancerede den første anti-racistiske handlingsplan for et politisk parti i danmarkshistorien i maj 2019. Roger er uddannet MBSR-instruktør på masterniveau og er BA fra CBS i erhvervsøkonomi, kommunikation og engelsk og professionsbachelor fra Statens Teaterskole i skuespil, teaterhistorie og formidling.

Registration form

DKK ekskl. moms

Nyhedsbrev

Følg med når vi tilbyder kurser, rabatter eller har ledige stillinger.