Kurser, uddannelse & Certificering

DIFA-UDDANNELSEN, diversity & inclusion facilitator & advisor, har indgået partnerskab med Mannaz

Sammen tilbyder vi nu den stærkeste certificering i DEI i Skandinavien. Bliv certificeret specialist inden for diversitet, inklusion og anti-racisme. 

Courage Institute leverer kurser og uddannelse på lederniveau og DIFA-uddannelsen er den første certificering af sin slags på DEI i Skandinavien. Den bliver nu videreført i et stærkt partnerskab med Mannaz, hvor den udvides fra fire til seks moduler som vores fælles Diversitets- og Inklusionsuddannelse. Du får stadig undervisning på masterniveau i den nyeste forskning, stærke ledelsesredskaber, dybdegående kendskab til racisme og diskrimination, ligebehandling, menneskerettigheder, best practice samt hands on redskaber til at skabe inkluderende og antiundertrykkende arbejdsmiljøer og sikre mental sundhed på din arbejdsplads eller i din organisation.

Alle kurser inddrager forskere og eksperter med den nyeste viden inden for Diversity & Inclusion, adfærdsøkonomi, antiracisme og psykisk arbejdsmiljø. Uanset om udfordringerne for ligeværd i din organisation er med køn, race, alder eller andre emner vil vores uddannelse excellere dine kompetencer til at imødegå dem.

Med Diversitets- og inklusionsuddannelsen fra Courage Institute og Mannaz opnår du kvalifikationer som er efterspurgte hos erhvervslivet, den offentlige sektor og uddannelsessektoren i Danmark såvel som internationalt, der ønsker at operationalisere de ambitiøse mangfoldighedspolitikker som i disse dage bliver vedtaget verden over. Uddannelsen er især relevant for ledere, projektledere, bestyrelsesmedlemmer og professionelle der arbejder områder hvor diversitet og inklusion er en faktor. 

“Så dejligt at blive klogere og få ny perspektiver på DEI-arbejdet! Som en der selv arbejder med DEI vil jeg hele tiden gerne gøres klogere, og det blev jeg i den grad i weekenden, hvor min kollega og jeg deltog på DIFA-uddannelsen ved Courage Institute 🔥.”

 

– Muneeza Rosendahl, Direktør, Lige Adgang

“Tak for at give mig så utrolig meget læring, viden og værktøjer så jeg fortsat kan drive DE&I til glæde for mit arbejde men også DK på et højt fagligt niveau – at det så tilmed er i et så utrolig givende og trygt rum… jeg er dybt dybt taknemmelig 👏 Jeg kan kun anbefale andre dette forløb – her går man virkelig fra Powerpoint til ACTION 💥🚀”

 

– Pia Kirk, Diversity and Inclusion Master Expert, Nordea

Indhold og forløb

Moduler
Vores certificering er bygget op omkring 6 moduler. 

Hvert modul er 2 hverdage fysisk i København.

Imellem modulerne modtager du løbende sparring.

Mindfulness
Mindfulnesstræning er et gennemgående element på alle seks moduler. Mindfulness anvendes i arbejdet med egen bias, selvindsigt og bevidsthedstræning.

Certificering
Efter gennemførelsen af alle 6 moduler og bestået eksamen modtager du certificeringen fra Courage Institute og Mannaz. Til certificeringen skal der løses en afsluttende opgave der også skal forsvaresover for uddannelsesansvarlig samt ekstern censor.

 

Introduktion til diversitet og inklusion

Hvad er diversitet & inklusion, ligebehandling og anti-racisme? Og hvordan kan vi bruge vores forståelse til at forme inkluderende mennesker og arbejdspladser? Første kursus tilbyder en introduktion til diversitet og inklusion. Her dykker vi ned i forskning og viden for at give et indblik i, hvordan sorte, brune, etniske minoriteter, LGBTQ+ personer, kvinder og handikappede figurerer som undertrykte grupper igennem historien. De samme grupper, som i dag ofte er mindre repræsenteret på arbejdspladserne og især i ledelser og bestyrelser. Lær, hvordan du begår sig med D&I-indsatser. Hvordan udvikler man stærkere relationer, et inkluderende miljø og tilhørskulturer? Hvordan handler du aktivt for at skabe stærkere inklusion i hverdagen? Og hvordan skaber du langsigtede løsninger for mere ligeværd, lige adgang og lige muligheder for alle? Disse spørgsmål tager vi hånd om på dette kursus, hvor vi arbejder med magtanalyser (equality, diversity, inclusion, equity & justice). Dette kursus er for alle, der gerne vil lære noget om diversitet og inklusion.

Efterår 23: 9-10 oktober 2023 – tilmeld dig nyhedsbrevet for at holde dig opdateret. 
Vinter 23:  – tilmeld dig nyhedsbrevet for at holde dig opdateret.

Diversitet og inklusion - implementering og lederskab

Modulet giver dig værktøjer og redskaber til at kunne identificere, udvikle og implementere beslutninger og strategier inden for inklusion, diversitet og anti-racisme. Du opnår kompetencer til at kunne samarbejde om disse beslutningsprocesser med internt og eksternt, med bestyrelsen og topledelsen.  Dette kursus graver et spadestik dybere ned i viden om diskrimination, anti-racisme og ligebehandling. Her bliver du indført i den nyeste nationale og internationale forskning på området. Vi gennemgår den nuværende lovgivning på området i Danmark, heriblandt ligebehandlingsloven, samt udfolder begreber som ’allyship’. Dette kursus er for dig som arbejder inden for ledelse, HR, forpersoner, rekruttering, talentudvikling, team management, projektledelse, PR, marketing- og stakeholdermanagement, interessevaretagelse og lobbyisme m.v.

Vinter 23: November – tilmeld dig nyhedsbrevet for at holde dig opdateret
Vinter 24:  Januar – tilmeld dig nyhedsbrevet for at holde dig opdateret. 

Personlig modstandsdygtighed og allyship

Dette modul henvender sig primært til personer, arbejder eller ønsker at arbejde med diversitet og inklusion og anti-racisme. Med fokus på modstandsdygtighed og interessevaretagelse vil du få redskaber til at hjælpe  med at passe på dig selv, når du møder udfordringer i dit arbejdsliv og hvordan du skaber mere velvilje og allierede i din virksomhed, organisation eller i den offentlige debat. Kurset er derfor centreret omkring allyship, lobbyisme og interessevaretagelse samt mindfulness og meditation som skærper koncentrationsevnen, og anvendes som stærke metoder til at rodfæste en selv. Vi beskæftiger os med behovet for et fundament af empati, medfølelse og forandring – personligt og professionelt.

Modulet vil også give hjælpe deltagerne værktøjer til at håndtere udfordringer fra mennesker, som er den del af majoriteten, og derfor måske ikke møder de samme udfordringer i deres hverdag. Dette modul er for alle, og har et stærkt fokus på, hvordan du passer på dig selv, hvis du er en del af en minoritet i din dagligdag, om det er på arbejdspladsen eller privat.

Vinter 23: december 2023 – tilmeld dig nyhedsbrevet for at holde dig opdateret.
Vinter 24:  januar 2024 – tilmeld dig nyhedsbrevet for at holde dig opdateret.

Strategisk ligestilling og interessevaretagelse

Dette er et modul i strategisk ligestilling, hvor du får viden om indsatser og best practice i forhold til ligestilling inden for køn, etnicitet og andre underrepræsenterede kategorier i samfundet. Formålet er at skabe kønsbalancerede, mangfoldige og inkluderende organisationer. For at diversitet og inklusion kan blive effektive grundpiller i din organisation, skal de integreres i virksomhedskulturen igennem handlinger, designtænkning og holdningsarbejde. Oprettelsen af et succesfuldt inkluderende miljø kræver integration af mangfoldighed i politikker, processer og det bredere organisatoriske system. Vi gennemgår f.eks. hvorfor øremærket barsel til mænd fremmer kønsligestilling, og hvordan du strategisk prioriterer dine indsatser for størst mulig effekt. Dette kursus er for alle med interesse i at gøre en forskel på arbejdspladsen, og ligegyldigt hvor i organisationen du befinder dig, kan dette kursus give dig redskaber til forandring.

Vinter 24: Januar 2024 – tilmeld dig nyhedsbrevet for at holde dig opdateret.
Forår 24: Marts 2024 – tilmeld dig nyhedsbrevet for at holde dig opdateret. 

Undervisningsted, pris og eksamen:

Mannaz, Farvergade 8, 2. sal.
1463 København K

Undervisere:
Mira C. Skadegaard
Sally Khallash
Lone Overby Fjorback
Roger Courage Matthisen

Oplægsholdere:
Hvert modul vil desuden have en gæsteoplægsholder med praksiserfaring på højeste niveau inden for uddannelsens områder.

Pris: 49.999 ex. moms.
Prisen er inklusive materialer, forplejning og certificering.*

Sted: Mannaz, Farvergade 8, 2. sal. 1463 København K

Undervisningssprog: Dansk/engelsk

Prøver og certificering
Efter gennemførelsen af alle 6 moduler og bestået eksamen modtager du certificeringen fra Courage Institute og Mannaz. Til certificeringen skal der løses en afsluttende opgave der også skal forsvaresover for uddannelsesansvarlig samt ekstern censor.

Bedømmelse
Alle prøver, afsluttende opgave samt eksamen bedømmes kvalitativt med uddybende kommentarer samt bestået/ikke bestået.

*Tilmelding er bindende fra 60 dage før uddannelsesstart. Mellem 60-90 dage før uddannelsesstart kan deltagelse annulleres mod gebyr. Skriv til os på info@courageinstitute.dk.  

Har du tidligere aftalt en anden pris med Courage Institute gælder denne naturligvis for uddannelsesstart oktober 2023. 

Underviserne

Mira C. Skadegård

Mira har særligt fokus på køn, race, etnicitet, religion, klasse og seksualitet. Hun har skrevet omfattende om emnet og tillige en meget anvendt foredragsholder samt debattør i den offentlige debat. Mira har endvidere mange års erfaring som Senior Advisor i princip-baseret CSR-virksomhed, med speciale i anti diskrimination, ligestilling og ligebehandling. Mira er Ph.d., adjunkt og diskriminationsforsker på Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet, Kbh.

Sara Louise Muhr

Saras har særligt fokus på magt, kultur, køn, lederskab, fleksibelt arbejdsmarked og work-life balance. Saras forskning har også fokus på kritiske perspektiver på ledelsesindentitet og HRM specielt i relation til diversitet. Sara er ligeledes en meget anvendt foredragsholder og debattør i den offentlige debat. Sara er Ph.d. og professor ved Copenhagen Business School.

Sally Khallash

Sally arbejder med menneskelig adfærd og psykologi, beslutningsteori, og adfærdsdesign. Hun har arbejdet med diversity management, review processer, og incitamentsprogrammer i Danmark og udlandet. Sally er cand.scient.pol., har en master i adfærdsøkonomi fra Harvard Kennedy, været tilknyttet Oxford IMI, er PhD fellow i beslutningsteori og partner i Behavioural Strategy.

Aydin Soei

Aydin er specialist inden for i udsatte unge, medborgerskab, social mobilitet og risikofaktorer i forhold til kriminalitet. Han har forfattet fem bøger om etniske minoriteter og unge, heriblandt “Fædre”, “skyld” og “Forsoning.”  Ved siden af sit forfatterskab beskæftiger Aydin Soei sig med undersøgelser af risikoadfærd og holdninger til skole og uddannelse. Aydin er kandidat i Sociologi fra Københavns Universitet og har bl.a. modtaget Finn Nørgaard Foreningens Ildsjælepris og Nexø Prisen.

 

Mark Ivan Serunjogi

Mark Ivan er specialiseret indenfor employer branding med fokus på inklusion og fairness(equity). Især hvordan ledelsesprocesser skaber organisationskulturer, der øger tiltræknings- og fastholdelsesværdien ift. potentielle og eksisterende medarbejderes oplevelse af inklusion og anerkendelse. Mark Ivan har en kandidat i Creative Business Processes fra CBS og 15 års erfaring indenfor strategisk kommunikation, medarbejderrepræsentation og marginaliserede grupper i virksomheder.

Lone Overby Fjorback

Lone er leder af forskningscenteret Dansk Center for Mindfulness ved Århus Universitet. Dansk Center for Mindfulness styrker mental sundhed og forebygger depression med videnskabelig dokumentation og social retfærdighed. Vi forsker i implementering af mindfulness- og compassion træning i skolen, virksomheder, organisationer, sundhedsvæsnet og forsvaret. Lone er lektor, ph.d., speciallæge i psykiatri og forfatter. Hun arbejder nationalt og internationalt med diversitet og retfærdighed.

Roger Courage Matthisen

Roger har mere end 16 års erfaring med undervisning, coaching og mentoring i interpersonel kommunikation, mangfoldighedsledelse, inklusion og anti-racisme. Roger er Direktør for Courage Institute og fhv. medlem af Folketinget. Lancerede den første anti-racistiske handlingsplan for et politisk parti i danmarkshistorien i maj 2019. Roger er uddannet MBSR-instruktør på masterniveau og er BA fra CBS i erhvervsøkonomi, kommunikation og engelsk og professionsbachelor fra Statens Teaterskole i skuespil, teaterhistorie og formidling.

Registration form

DKK ekskl. moms

Nyhedsbrev

Følg med når vi tilbyder kurser, rabatter eller har ledige stillinger.